fbpx

Hvordan gør vi

Hos A-J Rådgivende Ingeniører ApS vælges der en gennemgående kontaktperson, som har ansvaret fra start til slut. Vi afholder et møde hvor opgaven beskrives, og afklarer hvad det er bygherren ønsker vi skal deltage med.

Herefter bliver opgaven beskrevet og der afgives et skriftligt tilbud, dette tilbud skal skriftlig accepteres før vi kan gå igang med opgaven. Alt efter opgavens omfang, afholdes der projekterings-møder, hvor vi gennemgår arbejdets stade, og får afklaret eventuelle spørgsmål angående materialevalg, udførelsesmetoder, og produktvalg.

Hvis byggearbejderne har en hvis størrelse, må det foreslås at der udarbejdes et udbudsprojekt, således at der indhentes tilbud/licitation fra flere, fordelen er at de indkomne tilbud er samlignelige.

Hvis det ønskes, udfører vi gerne byggeledelse, med tilhørende styring af økonomi og tid, og i den forbindelse sørger vi for, at der udarbejdes kontrakt og garantistillelser med entreprenører.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.